Działanie

System Monitoringu działa przy wykorzystaniu globalnego systemu pozycjonowania (GPS).

Urządzenia zamontowane w monitorowanych obiektach odbierają dane lokalizacyjne z satelit okołoziemskich, następnie dane te są analizowane, przekształcane i przesyłane do serwerów sytemu monitoringu.

Przekaz danych realizowany jest poprzez transmisje GPRS w sieciach telefonii komórkowej GSM.

Serwery naszej platformy w czasie rzeczywistym analizują przesyłane informacje by natychmiast po wykryciu np. kolizji przesłać alarm za pomocą SMS. Typy alarmów są tworzone w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów


W przypadku utraty zasięgu gsm wybrane typy urządzeń magazynują w pamięci dane lokalizacyjne oraz informacje z czujek zewnętrznych by zbiorczo przesłać je natychmiast po ponownym uzyskaniu połączenia z serwerem.

System działa z wykorzystaniem kilku serwerów analizujących dane, dostarczających mapy oraz obsługujących zapytania klientów. Dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa wykonywana jest regularna; całkowita kopia bezpieczeństwa. Serwery znajdują się w dwóch centrach danych gdzie podłączone są niezależnie do kliku dostawców łącz internetowych. Ciekawostką jest iż posiadają własną klimatyzację i system przeciw pożarowy.

2010 WayGo - Wszelkie prawa zastrzeżone.