Wspó³praca

Poszukujemy dystrybutorów sytemu, oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz wsparcie marketingowe.

 

W związku z Państwa sugestiami wprowadziliśmy zmiany do systemu oraz programu partnerskiego.

Nowy program partnerski to głównie:

  • możliwość stworzenia własnego biznesu w oparciu o nasz system
  • dodania własnej szaty graficznej, występowania pod własną nazwą, własnymi cenami oraz logo 
  • to także możliwość polecania naszych usług Państwa znajomym czy użytkownikom stron internetowych.
    Od każdej poleconej osoby zarejestrowani użytkownicy otrzymają prowizję. 
  • Dodatkowych informacji udziela dział sprzedaży

Aktualnie obowiązujące umowy pozostają bez zmian. 

 

Zupełną nowością jest możliwość sprzedaży naszego systemu innym podmiotom.

System udostępniany jest na zasadzie licencji częsciowej lub całkowitej oraz instalowany jest na serwerach klienta.

Udzielimy wszystkich potrzebnych informacji związanych z wdrożeniem, instalacją oraz administracją

2010 WayGo - Wszelkie prawa zastrzeæone.