Jacht odnaleziony z wykorzystaniem wayGo

We wrześniu 2010r jeden z naszych Klientów odnalazł swój jacht wykorzystując możliwości systemu.

Jacht został przekazany w 2009 roku w pośrednictwo czarterowe jednak w 2010 roku pośrednik
nie wywiązywał się z płatności i to wzbudziło zaniepokojenie klienta.
Pośrednik także odmówił zwrotu jachtu zasłaniając się brakiem wiedzy na temat położenia jednostki.

Po zgłoszeniu faktu Policja przy wsparciu WOPR dokonała zatrzymania jachtu.

Aktualny użytkownik jachtu stwierdził iż jacht zbudował w roku 2010 we własnym zakresie, później
gdy okazało się, że jacht posiada moduł lokalizacji GPS zmienił zeznania twierdząc, że jacht nabył prawie gotowy.
Po analizie materiału dowodowego jacht przekazano prawowitemu właścicielowi.

Z początkiem kwietnia rozpoczyna się rozprawa sądowa, w której dwuletnia historia poruszania się jachtu
jest jednym z głównych dowodów po stronie oskarżyciela.Powrót do listy
2010 WayGo - Wszelkie prawa zastrzeżone.